Nisae ohiko galderak

Ez, NISAE euskal sektore publikoko administrazio eta erakunde guztietarako plataforma bateratua da, haien artean eta gainerako administrazioekin datuak trukatzeko.

Erakunde batek NISAEn alta eskatu ahal izateko, beharrezkoa da:

 • NISAEn sartzeko/egiaztatzeko ziurtagiria izatea.
  • Erabil daitezkeen ziurtagiri motak:
   • Ziurtagiri profesionala txartelean.
   • Ziurtagiri profesionala softwarean.
   • Hodeian erakundearen izenean dagoen langilea.
  • Ziurtagirik ez baduzu, NISAEren zerbitzuarekin jarri behar duzu harremanetan, helbide honen bitartez: nisae@izenpe.eus
 • nisae@izenpe.eushelbiderahelbidera bidali, honakoa betez:
  • NISAEn alta emateko formularioa.
  • Datuen Bitartekaritza Plataformarako sarbide orokorrerako formularioa. Formulario hori beharrezkoa da EAOren zerbitzuak kontsumitzeko.
  • Atxikimendu-hitzarmena.

Jakinarazpenean ageri den erakundean eskaerak egiteko baimena eman dizutela esan nahi du.

Kode alfanumerikoa da eta prozedura bakarrari dagokio.

Prozedura-kodeak hiru karaktere izan ditzake gutxienez eta hogei gehienez.

Izenak adierazgarria izan behar du, hau da, tramite mota deskribatu behar du.

Prozeduraren izena ezin da prozedura motaren berbera izan. Euskaraz eta gaztelaniaz adierazi behar da.

Prozeduraren arabera.

Aldi baterako prozeduretarako, urteroko deialdiak dituzten prozeduretarako edo beste maiztasun bat duten prozeduretarako, beharrezkoa da araudia eguneratzea, deialdi berriari erreferentzia eginez.

Aldi baterako ez diren, araudi aldakorrik ez duten eta denboragabeko prozeduretarako, ez.

Araudi orokorra gehitu daiteke beharrezkoa irudituz gero, baina araudi espezifikoa beharrezkoa da.

Bai, prozedura erregulatzen duen araudian erreferentzia egin behar zaie kontsultatu nahi diren zerbitzuei.

Prozeduraren arabera.

Aldizkakoa bada eta “iraupen-data” badu, araudian ageri dena jarri behar duzu, errekurtsoen epearekin batera.

Aldizkakoa ez bada, gehienez ere lau urteko epea egongo da eskaera egin zenetik hasita.

Bai, gehienez ere lau urteko epea egongo da eskaera egin zenetik hasita.

Prozedura erregulatzen duen araudiaren araberakoa da. Aldizkakoek erreferentzia egiten diote urteroko deialdiak edo beste aldizkakotasun batzuk dituzten araudiei, ez dute zertan finkoak izan.

Legezko Araudia: Prozedura erregulatzen duen araudia da. Ofizialki izapide hori argitaratuta dagoen araudia da.

Legezko gaikuntza: Datuen kontsultarako oinarria da, eta bi mota daude: 

 • Oposizioa_ez: Onarpenik behar ez duten kontsultak, EBeko Datuen Babeserako Araudi Orokorreko 6.1. c eta e artikuluak. Kontsulta gehienek erabiltzen dute aukera hau, oro har.
 • Legea: Araudiak baimentzen badu datuak herritarraren baimenik gabe kontsultatzea, esaterako, “Ikuskaritzarako”, “Berrespenerako” edo “Jakinarazpenerako”.
 • Bai: Berariazko onarpena behar denean.

Prozeduraren arabera. Oro har, izapide gehienak Oposizioa_ez gisa tramitatzen dira.

Ikuskaritza, berrespen edo jakinarazpen prozedurak badira, hautatu beharreko aukera Legea da.

Eskatu beharreko zerbitzuak kontsultarako behar direnak dira soilik. Horiek araudian agertu behar dira eta, ondorioz, formularioan.

NISAEn eskuragarri dauden zerbitzuak NISAEren webguneko Zerbitzuen Katalogoa atalean kontsulta daitezke.

https://nisae.izenpe.eus/informacion/que-es-nisae/z15s-content/es/

Lagatzailearen arabera daude sailkatuta.

 • Estatuko Administrazio Orokorra.
 • Eusko Jaurlaritza.
 • Euskadiko Foru Aldundiak.

Eskaera-formularioa izapide motaren bat egiteko bete behar den eskaera da. Prozedura guztietan erantsi behar da, legez tramitatzen direnen kasuan izan ezik, ez dutelako baimenik behar.

Hainbat arrazoi egon daitezke:

 • Legezko gaikuntza formularioarekin bat ez etortzea.
 • Prozedurako datuek eta formulariokoek bat ez egitea.

Prozedura bakoitzak formulario zehatza izan behar du, izapideari lotuta. 

Oro har, PDF formatuko formularioak izan behar dute.

Bai, derrigorrezkoa da atal hori betetzea.

Bi kasu egon daitezke:

 • Erabiltzailea dagoeneko alta emanda egotea Eskuzko Bitartekaritzan. Kasu horretan, prozedura eta erabiltzaileen atala hautatu behar dira. NANaren edo abizenaren arabera bilatu behar da. Kasu honetan, hautatu eta bidaltzearekin nahikoa da.
 • Erabiltzailea alta emanda ez egotea. Kasu horretan, datu guztiak bete beharko dira, eta gorde ondoren, bidali.

Ez, ezin dira prozedura bateko zerbitzu guztiak aldi berean berritu, beharrezkoa da banaka berritzea.

“Kopiatu” aukera hautatu behar duzu, eta berritu gabeko datuak dituen eskaera ikusiko duzu, horregatik da beharrezkoa eguneratzea.

 • Legezko araudia
 • Iraunkortasun-data.
 • Zerbitzuaren datuak.
  • Araudia
  • Artikuluak
  • URLa
 • Erantsitako datuak.
 • Erabiltzaileen atala.

Jakinarazpenean ageri den zerbitzurako eta prozedurarako eskaerak egiteko baimena eman dizutela esan nahi du.

NISAen eskuragarri dagoen zerbitzu bakoitzean sailen arabera kontsulta egiteko aukera dago

Zerbitzu bakoitzak honako hau du:

 • Datuak nola bete behar diren jakiteko Excela eredu gisa.
 • Zerbitzuaren berezko Excela.

Ez, zerbitzu bakoitzak bere txantiloia du, eta baita datuak nola bete jakiteko adibidea ere.

Bai, erantzuna csv artxibo bihurtuko da.

Erabiltzaileentzako arreta gunean bi helbide elektroniko daude.

 • Bata orokorra, kontsultei erantzuteko:

Helbide elektronikoa da: nisae@izenpe.eus

 • Bestea zehatza, zerbitzuen kontsultetan izandako akatsekin zerikusia duten gertaerei erantzuteko:

Helbide elektronikoa da: incidenciasnisae@izenpe.eus

 

 

Bizkaiak asinkronoki jokatzen du, eta, bestalde, Arabak eta Gipuzkoak honako hau galdetzen den IFZren arabera erantzungo dute: 

 • Eskuzko azterketarik behar ez badu, modu sinkronoan erantzuten diote. 
 • Baldin eta funtzionario batek ikasi behar badu asinkronoki erantzuten diote.
  Azpimarratzekoa da, zerga-betebeharrak egunean ez izatea lortzen bada, denbora bat itzultzen dela kontsultak funtzionario batek aztertu ahal izateko.