EAEko Administrazioak - Enplegu publikoan emandako zerbitzuak (Fitxategiak trukatzea)

Gako-hitzak

Xehetasunak

EAEko Administrazio Publikoko hainbat erakunderen artean informazio-fitxategiak trukatzeko bitarteko gisa NISAEren Eskuzko Bitartekaritza Plataforma erabiltzea.

Errekeritzailea bere ziurtagiriarekin identifikatu behar da eta zerbitzu hau erabiltzeko baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzua erabili nahi duen prozedura eremuan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu asinkronoan baino ezin dira egin.

Atxikitako erakundeak:

Erakundeak deskargatzen ditu zerrendatua (PDF, 151 KB)»

Fitxategien formatua:

Fitxategien formatua CSV testua izango da.

Eskaera-fitxategia:

Eskaera-fitxategiak goiburu bat izango du, eta xehetasunen lerro bat edo gehiago.

Goiburua:

Eremua

Mota

Luzera

Nahitaezkoa

Deskribapena

Erakunde eskatzailearen IFK

Char

10

Bai

Erakunde eskatzailearen IFK.

Taula nagusi bat eskainiko da, erakunde eskatzaileen IFK kodeekin.

Erakunde ziurtatzailearen IFK

Char

10

Bai

Erakunde ziurtatzailearen IFK.

Taula nagusi bat eskainiko da, erakunde ziurtatzaileen IFK kodeekin.

Erreferentzia-data

Date

 

Bai

Eskainitako zerbitzuak zer egunera arte eskatzen diren. Formatua UUUU/HH/EE.

Egun honetatik

Date

 

Aukerakoa

Egun honetatik; informazio historikoa mugatzeko eta, hala, egun hori baino lehenagoko eskaerarik ez egiteko

Lotura

Char

1

Aukerakoa

IRAGAZKIA.

Lotura motaren kodea, lotura mota horretarako ematen diren zerbitzuak bakarrik eskatu ahal izateko.

A = Funtzionarioa karrerarekin

L = Laneko kontratu mugagabea

R = Funtzionarioa praktiketan

C = Administrazio-kontratua

I = Bitarteko funtzionarioa

T = Aldi baterako laneko kontratua

E = Aldi bateko langilea

D = Zuzendaria

Z = Estatutupekoa

Titulazio taldea

Char

1

Aukerakoa

IRAGAZKIA.

Titulazio taldearen kodea, taldeko kode horretarako ematen diren zerbitzuak bakarrik eskatu ahal izateko.

1 = I. taldea, doktorea, lizentziatua, arkitektoa, ingeniaria edo baliokidea

2 = II. taldea, ingeniari teknikoa, diplomatua, unibertsitateko ikaslea, arkitektoa

3 = III. taldea, Batxilergoko titulua, Lanbide Heziketa.

4 = IV. taldea, eskola-graduatua, Lanbide Heziketa

5 = V. taldea, eskolaratze-ziurtagiria edo baliokidea

A1 = A1 azpitaldea, goi mailako unibertsitateko ikaslea.

A2 = A2 azpitaldea, goi mailako unibertsitateko ikaslea.

B = B taldea, goi mailako teknikaria

C1 = C1 azpitaldea, batxilergoko titulua edo teknikoa

C2 = C2 azpitaldea, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua

E = langile-taldeak

X = titulazio-talderik gabeak

 

  

Xehetasunak:

Eremua

Mota

Luzera

Nahitaezkoa

Deskribapena

Dokumentu-zenbakia

Char

20

Bai

Kontsultatu beharreko pertsonaren identifikazio-dokumentua

NAN adibidea: 99539994G

AIZ adibidea: X1999519Q

Identifikazio-dokumentu mota

Char

1

Bai

1 NAN - Nortasun Agiri Nazionala (IFZ)

2 Pasaportea

3 Batasuneko Bizileku Txartela

4 Bizileku eta Lan Baimena

6 AIZ - Atzerritarren Identifikazio Zenbakia

Izena

Char

40

Aukerakoa

Eremu hauek aukerakoak dira, baina beteta egotea gomendatzen da, egiaztapenak egin ahal izateko

Apellido1

Char

40

Aukerakoa

2. abizena

Char

40

Aukerakoa

 

*Integrazio-eskuliburuan duzu informazio guztia.

Erantzun-fitxategia:

Erantzun-fitxategiak ere goiburu bat izango du, eta xehetasunen lerro bat edo gehiago. Langile bakoitzeko lerro bat edo gehiago egon daitezke.

Goiburua:

Eremua

Mota

Luzera

Nahitaezkoa

Deskribapena

ID_Fichero_solicitud

Char

50

Bai

Eskaera-fitxategiaren izena

Erreferentzia-data

Date

 

Bai

Eskainitako zerbitzuak zer egunera arte eskatu diren. Formatua UUUU/HH/EE.

Exekuzio-data

Date

 

Bai

Fitxategiaren sortze-data. Formatua: UUUU/HH/EE

Errore-kodea

Char

2

Ez

Errore-kode orokorra.

01 Goiburua falta da

02 Jakinarazitako erakunderik gabeko eskaera

03 Ez dago erreferentzia-datarik

04 Erreferentzia-data eguna baino beranduagokoa da

05 Xehetasunak falta dira

Erakunde eskatzailearen IFK

Char

10

Bai

Erakunde eskatzailearen IFK. Taula nagusi bat eskainiko da, erakunde eskatzaileen IFK kodeekin.

Erakunde ziurtatzailearen IFK

Char

10

Bai

Erakunde ziurtatzailearen IFK. Taula nagusi bat eskainiko da, erakunde ziurtatzaileen IFK kodeekin.

Erakunde ziurtatzailea (gaztelaniaz)

Char

100

Bai

Erakunde ziurtatzailearen deskribapena (gaztelaniaz)

Erakunde ziurtatzailea (euskaraz)

Char

100

Bai

Erakunde ziurtatzailearen deskribapena (euskaraz)

Udalerria

Char

3

Aukerakoa

EUSTATeko kodea

Lurraldea

Char

2

Aukerakoa

EUSTATeko kodea

Autonomia Erkidegoa

Char

2

Aukerakoa

EUSTATeko kodea

Herrialdea

Char

3

Aukerakoa

EUSTATeko kodea

Posta-kodea

Char

10

Aukerakoa

Posta-kodea

Administrazio mota

Char

1

Aukerakoa

1 Erakunde kudeatzaileak/beste batzuk

2 EBko administrazioa

3 Estatuko administrazioa

4 Erkidegoko administrazioa

5 Foru Aldundiko administrazioa

6 Udal-administrazioa

7 Beste batzuk

Xehetasunak:

Eremua

Mota

Luzera

Nahitaezkoa

Deskribapena

Dokumentu-zenbakia

Char

20

Bai

Kontsultatu beharreko pertsonaren identifikazio-dokumentua

NAN adibidea: 99539994G

AIZ adibidea: X1999519Q

Identifikazio-dokumentu mota

Char

1

Bai

1 NAN - Nortasun Agiri Nazionala (IFZ)

2 Pasaportea

3 Batasuneko Bizileku Txartela

4 Bizileku eta Lan Baimena

6 AIZ - Atzerritarren Identifikazio Zenbakia

Error_detectado

Char

2

Aukerakoa

Okerreko elementu bakoitzeko (pertsona) xehetasunetan azaltzen den errorea

21 Erakundean ez da aurkitu dokumentu-zenbaki hori

22 Okerreko dokumentu-zenbakia

23 Erakundean zerbitzurik ez duen pertsona

Hasiera-data (aldiaren lehen eguna)

Date

 

Bai

Lehenengo zerbitzu-egunaren hasierako data.

Formatua: UUUU/HH/EE

Amaiera-data (aldiaren azken eguna)

Date

 

Bai

Azken zerbitzu-egunaren amaierako data.

Formatua: UUUU/HH/EE

Egunak

Kopurua

5

Aukerakoa

Aldiaren egun kopurua, guztira

Dedikazioaren ehunekoa

Kopurua

5

Aukerakoa

Dedikazioaren ehunekoa.

Eremua nulua edo zero bada, dedikazioa % 100ekoa dela ulertuko da.

Ehuneko partzialen gainjartzeak kontrolatzeko erabiltzen da eremu hau

Loturaren kodea. Lan-harremana

Char

1

Bai

A = Funtzionarioa karrerarekin

L = Laneko kontratu mugagabea

R = Funtzionarioa praktiketan

C = Administrazio-kontratua

I = Bitarteko funtzionarioa

T = Aldi baterako laneko kontratua

E = Aldi bateko langilea

D = Zuzendaria

Z = Estatutupekoa

Titulazio-taldea

Char

2

Bai

1 = I. taldea, doktorea, lizentziatua, arkitektoa, ingeniaria edo baliokidea

2 = II. taldea, ingeniari teknikoa, diplomatua, unibertsitateko ikaslea, arkitektoa

3 = III. taldea, Batxilergoko titulua, Lanbide Heziketa.

4 = IV. taldea, eskola-graduatua, Lanbide Heziketa

5 = V. taldea, eskolaratze-ziurtagiria edo baliokidea

A1 = A1 azpitaldea, goi mailako unibertsitateko ikaslea.

A2 = A2 azpitaldea, goi mailako unibertsitateko ikaslea.

B = B taldea, goi mailako teknikaria

C1 = C1 azpitaldea, batxilergoko titulua edo teknikoa

C2 = C2 azpitaldea, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua

E = langile-taldeak

X = titulazio-talderik gabeak

Kidegoa/kategoria

Char

12

 

Bai

 

 

 

Eremu bat edo gehiago jakinarazi daitezke erakunde bakoitzak kidego/kategoria, eskala, azpieskala edo aukera bakoitzerako zehaztuta dituen kodeekin.

 

 

Eskala

Char

12

Azpieskala

Char

12

Aukera

Char

12

Deskribapena gaztelaniaz

Char

 

Bai

Emandako zerbitzuen ziurtagirian agertuko litzatekeen kidegoa/kategoria, eskala, azpieskala edo aukeraren deskribapena, gaztelaniaz.

Eusko Jaurlaritzaren erantzunen kasuan, kidegoa/kategoria, eskala, azpieskala edo aukeraren deskribapena kateatuta bidaliko da, # ikurraz bereizita. 

Adibidez: A01EU=CUERPO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN # EGA101=ESCALA DE ADMINISTRACIÓN

Deskribapena euskaraz

Char

 

Bai

Emandako zerbitzuen ziurtagirian agertuko litzatekeen kidegoa/kategoria, eskala, azpieskala edo aukeraren deskribapena, euskaraz.

Eusko Jaurlaritzaren erantzunen kasuan, kidegoa/kategoria, eskala, azpieskala edo aukeraren deskribapena kateatuta bidaliko da, # ikurraz bereizita. 

Adibidez: A01EU=GOI-MAILAKO ADMINISTRAZIOA # EGA101=ADMINISTRAZIOKO ESKALA

*Integrazio-eskuliburuan duzu informazio guztia.