Atzerritarren legezko egoitzaren datuak filiazio-datuen arabera kontsultatzea

Gako-hitzak

Xehetasunak

Kontsultaren xede den titularraren legezko egoitza kontsultatzea, filiazio-datuen arabera.

Errekeritzailea bere ziurtagiriarekin identifikatu behar da eta zerbitzu hau erabiltzeko baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzua erabili nahi duen prozedura eremuan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan baino ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta bat egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Finalidad: Zerbitzuari kontsulta zer xedetarako edo tramitetarako egiten zaion. Nahitaezkoa.

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, lege mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu salbu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

Kontsultatuko den titularrari buruz eman beharreko gutxieneko datuak honako hauek dira:

 

 1. /DatosGenericos/Titular/ nodoko Nombre

                                         +

 1. /DatosEspecificos/Consulta nodoko Nacimiento (Fecha eta Nacionalidad)

 

Eskaera-mezuan informatuta egon beharko du /DatosEspecificos/Consulta nodoak.

Jarraian, Consulta nodoaren barneko eremuak zehazten dira:

 • Consulta: (Nahitaezkoa)
  • Nacimiento: Kontsultaren xede den titularraren jaiotza-datuei buruzko informazioa du. (Nahitaezkoa)
   • Fecha: kontsultatu den titularraren jaiotze-data(Nahitaezkoa). Formatua:
    • UUUU-HH-EE Data osoa ezagutzen bada
    • UUUU-HH Jaiotze-eguna ez bada ezagutzen
    • UUUU Jaiotze-eguna eta -hilabetea ez badira ezagutzen
   • Lugar: Kontsultatu den titularraren jaiotze-lekua (Aukerakoa).
   • Pais: Kontsultatutako titularraren jaiotze-herrialdearen literala (Aukerakoa).
  • Nacionalidad: Kontsultatutako titularraren nazionalitatearen literala (Nahitaezkoa)
  • NombrePadre: kontsultatu den titularraren aitaren izena (Aukerakoa).
  • NombreMadre: kontsultatu den titularraren amaren izena (Aukerakoa)

  

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

 • DatosTraza:
  • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.
 • EstadoResultado:.
  • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren kodea. Nahitaezkoa. Ikus balio posibleak taulan.
  • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa. Ikus balio posibleak taulan.

Taulan (1. taula) deskribatzen dira Atzerritarren legezko egoitzaren datuak filiazio-datuen arabera kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

 

Resultado

Deskribapena

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi […]

00

Informazio zuzena

71

Nazionalizatutako AIZ

71

AIZ nazionalizatua eta hainbat filiazio daude

72

Zenbait filiazio daude

86

Datuak ez daude eskuragarri. Inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak aktibo

08

Baliozkoak ez diren karaktereak izena eremuan

09

Baliozkoak ez diren karaktereak abizenak eremuan

26

Eskatutako aplikazio mota okerra da

27

Aplikazioaren izena okerra da

28

Aplikazio kodea okerra da

30

Eskatzailearen abizenaren eremua hutsik dago edo ez da baliozkoa

31

Eskatzailearen 2. abizenaren eremua hutsik dago edo ez da baliozkoa

32

Funtzionarioaren dokumentua hutsik dago edo ez da baliozkoa

33

Funtzionarioaren dokumentuaren formatua okerra da

36

Telefono-zenbakia hutsik

37

Telefonoaren formatua okerra da

38

Erakundearen kodea okerra da

39

Erakundearen izena okerra da

42

Jaiotza lekuan karaktere baliogabeak daude

43

Nazionalitatea ez da baliozkoa

44

Jaiotza-herrialdea ez da baliozkoa

45

Baliozkoak ez diren karaktereak aita eremuan

46

Baliozkoak ez diren karaktereak ama eremuan

49

Erakundearen kodea ez da existitzen

61

Funtz. NANaren letra ez dator bat

62

Funtzionarioaren NANa ez dago jaulkita /esleituta

63

Funtzionarioaren NANa ez da aurkitu

64

NAN/AIZ eta filiazio okerra

65

Ez duzu baimenik AIZ bidez kontsultatzeko Ez duzu baimenik euskarriaren bidez kontsultatzeko Ez duzu baimenik filiazioaren bidez kontsultatzeko

70

AIZ hori ez da existitzen

73

AIZ ez dator bat pertsonaren azken euskarriari lotutako AIZrekin

74

Euskarri-zk. okerra

75

AIZ ezeztatua, atxikia edo itzulia, soziala/borondatezkoa

76

AIZ euskarri baliozkorik gabe

77

AIZ ez dagokio txartelari

AIZ ez dagokio ziurtagiriari

78

Titularraren txartel-zenbaki hori ez da existitzen.

Ziurtagiri-zenbakia ez da existitzen

79

Ziurtagiria errepikatuta

80

AIZ nazionalizatua, NANik gabe.

82

Pasaportea ez da existitzen

83

Dokumentuarentzat zenbait filiazio daude

84

Filiazioa ez da existitzen

85

Zenbait filiazio daude. Zorroztu irizpideak

87

Izena ez dator bat

88

Jaioteguna ez dator bat

89

Jaiotza-lekua ez dator bat

90

Jaiotza-herrialdea ez dator bat

91

Nazionalitatea ez dator bat

92

Aita ez dator bat

93

Ama ez dator bat

95

Euskarria ez dago indarrean

96

Egoitza AIZ ezberdinarekin

99

Errore generikoa

 1. taula. Atzerritarren legezko egoitzaren datuak filiazio-datuen arabera kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan