Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra - Lan-Bizitzaren kontsulta

Gako-hitzak

Xehetasunak

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian herritar baten lan-ibilbidea kontsultatzea ahalbidetzen du, kontsulta-datatik azken urtekoa.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Expediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu.  Balio posibleak: Bai edo Legea. Nahitaezkoa

TipoDocumentacion: kontsultatu nahi den titularraren dokumentu mota: (NAN/AIZ). Nahitaezkoa

Documentacion: titularraren dokumentuaren zenbakia. Nahitaezkoa

 Titularraren izen-abizenak aukerako datuak dira, baina eskaeran adierazten badira, zerbitzuak EZ du balidatuko kontsultatutako dokumentu-zenbakiarekin bat datozen.

Integrazio-eskuliburuak “II. eranskina: egoera bateko alta-egunei buruzko argibideak” jasotzen du 34. orrialdean

 

 *Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

-       DatosTraza:

o    IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.

o    IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.

o    FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

-       EstadoResultado:

o    Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Nahitaezkoa.

Ikus balio posibleak 1. taulan.

o    Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

  

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

0000

Eragiketa zuzena

0001

Nortasun-agiri hori ez dago

0002

Nortasun-agiri hori bikoiztuta dago Gizarte Segurantzaren datu-basean

0005

Lan-ibilbideak egoera gehiegi du. Mugatu bilaketaren parametroak.

  Taulan (2. taula) zehazten da lan-kontratuen arteko erlazioa eta esanahia.

Gakoa

Kontratuaren ezaugarriak

100

mugagabea

lanaldi osokoa

arrunta

 

109

mugagabea

lanaldi osokoa

kontratazio mugagabearen sustapena

aldi baterako kontratuaren transformazioa

130

mugagabea

lanaldi osokoa

desgaitasuna duten pertsonak

 

139

mugagabea

lanaldi osokoa

desgaitasuna duten pertsonak

transformazioa

aldi baterako kontratua

150

mugagabea

lanaldi osokoa

kontratazio mugagabearen sustapena

hasierakoa

189

mugagabea

lanaldi osokoa

aldi baterako kontratuaren transformazioa

 

200

mugagabea

lanaldi partzialekoa

arrunta

 

209

mugagabea

lanaldi partzialekoa

kontratazio mugagabearen sustapena

aldi baterako kontratuaren transformazioa

230

mugagabea

lanaldi partzialekoa

desgaitasuna duten pertsonak

 

239

mugagabea

lanaldi partzialekoa

desgaitasuna duten pertsonak

aldi baterako kontratuaren transformazioa

250

mugagabea

lanaldi partzialekoa

kontratazio mugagabearen sustapena

hasierakoa

289

mugagabea

lanaldi partzialekoa

aldi baterako kontratuaren transformazioa

 

300

mugagabea

aldizkako finkoa

 

309

mugagabea

aldizkako finkoa

kontratazio mugagabearen sustapena

aldi baterako kontratuaren transformazioa

330

mugagabea

aldizkako finkoa

desgaitasuna duten pertsonak

 

339

mugagabea

lanaldi partzialekoa

desgaitasuna duten pertsonak

aldi baterako kontratuaren transformazioa

350

mugagabea

aldizkako finkoa

kontratazio mugagabearen sustapena

hasierakoa

389

mugagabea

aldizkako finkoa

aldi baterako kontratuaren transformazioa

 

401

iraupen jakinekoa

lanaldi osokoa

lan edo zerbitzu jakinekoa

 

402

iraupen jakinekoa

lanaldi osokoa

produkzio-gorabeheren ondoriozko behin-behinekoa

 

408

aldi baterakoa

lanaldi osokoa

administrazio-izaerakoa

 

410

iraupen jakinekoa

lanaldi osokoa

bitartekoa

 

418

iraupen jakinekoa

lanaldi osokoa

bitartekoa

administrazio-izaerakoa

420

aldi baterakoa

lanaldi osokoa

praktikaldikoa

 

421

aldi baterakoa

lanaldi osokoa

prestakuntza eta ikaskuntza

 

430

aldi baterakoa

lanaldi osokoa

desgaitasuna duten pertsonak

 

441

aldi baterakoa

lanaldi osokoa

txandakakoa

 

450

aldi baterakoa

lanaldi osokoa

kontratazio mugagabearen sustapena

 

452

aldi baterakoa

lanaldi osokoa

laneratzeko enpresak

 

501

iraupen jakinekoa

lanaldi partzialekoa

lan edo zerbitzu jakinekoa

 

502

iraupen jakinekoa

lanaldi partzialekoa

produkzio-gorabeheren ondoriozko behin-behinekoa

 

508

aldi baterakoa

lanaldi partzialekoa

administrazio-izaerakoa

 

510

iraupen jakinekoa

lanaldi partzialekoa

bitartekoa

 

518

iraupen jakinekoa

lanaldi partzialekoa

bitartekoa

administrazio-izaerakoa

520

aldi baterakoa

lanaldi partzialekoa

praktikaldikoa

 

530

aldi baterakoa

lanaldi partzialekoa

desgaitasuna duten pertsonak

 

540

aldi baterakoa

lanaldi partzialekoa

erretiratu partziala

 

541

aldi baterakoa

lanaldi partzialekoa

txandakakoa

 

550

aldi baterakoa

lanaldi partzialekoa

kontratazio mugagabearen sustapena

 

552

aldi baterakoa

lanaldi partzialekoa

laneratzeko enpresak

 

 Taulan (3. taula) deskribatzen dira lan-ibilbidea kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako kodeak

Kotizazio-taldea

Kotizazio-taldearen deskribapena

01

INGENIARIAK ETA LIZENTZIADUNAK. LANGILEEN ESTATUTUAREN 1.3.c) ARTIKULUAN SARTUTA EZ DAUDEN GOI ZUZENDARITZAKO LANGILEAK

02

INGENIARI TEKNIKOAK, PERITUAK ETA LAGUNTZAILE TITULUDUNAK

03

ADMINISTRAZIOKO ETA LANTEGIKO BURUAK

04

LAGUNTZAILE TITULUGABEAK

05

OFIZIAL ADMINISTRARIAK

06

MENDEKOAK

07

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEAK

08

LEHEN MAILAKO ETA BIGARREN MAILAKO OFIZIALAK

09

HIRUGARREN MAILAKO OFIZIALAK ETA ESPEZIALISTAK

10

PEOIAK

11

HEMEZORTZI URTE BAINO GUTXIAGOKO LANGILEAK, EDOZEIN LANBIDE KATEGORIATAKOAK

 *Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.