Trafikoko Zuzendaritza Nagusia - Gidari baten Gidabaimenetako kontsulta

Gako-hitzak

Xehetasunak

Trafikoko Zuzendaritza Nagusian (DGT) erregistratutako gidari baten gidabaimenen zerrenda eta horien indarraldia kontsultatzea ahalbidetzen du.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den. Nahitaezkoa.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

Titularraren TipoDocumentacion (NAN/IFZ/AIZ) + Documentacion (dokumentuaren zenbakia)

 

Titularraren izen-abizenak aukerako datuak dira, baina eskaeran adierazten badira, zerbitzuak ez du balidatuko kontsultatutako dokumentu-zenbakiarekin bat datozen.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
  • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.
 • EstadoResultado:
  • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Nahitaezkoa.

Ikus balio posibleak 1. taulan.

 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

 

 • DatosConductor: informazioa agertuko da kontsultatutako titularrarentzako gidabaimenik aurkitu bada. Kontsultatutako gidariaren datuak dauzka.

 

 • FechaNacimiento: kontsultatutako titularraren jaiotza-data.

Formatua: UUUU-HH-EE.

 

 • ListaPermisosVigentes: gidariaren gidabaimenen zerrenda dauka.

Gidabaimen bakoitzerako datu hauek etorriko dira:

 • Permiso: gidabaimenaren datuak dauzka.
  • TipoPermiso: gidabaimen motaren datuak dauzka.
   • Codigo: gidabaimenaren kodea. Kontsultatu balio posibleak taulan.
   • Descripcion: gidabaimenaren deskribapena. Eremu horrek izan ditzakeen balioak 2. taulan adierazitako berak izango dira, “Kondena penalaren ondorioz baimena kenduta izateko aukera ezertan galarazi gabe” literala erantsita. Adibidez: “B - Kondena penalaren ondorioz baimena kenduta izateko aukera ezertan galarazi gabe”
  • FechaInicio: gidabaimenaren indarraldiaren hasiera-data. Formatua: UUUU-HH-EE.
  • FechaFin: gidabaimenaren indarraldiaren amaiera-data. Formatua: UUUU-HH-EE.

 

Taulan (1. taula) deskribatzen dira gidabaimenak kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi [].

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean emango da.

0

Indarrean dauden baimenak aurkitu dira

Kontsultatutako jabearen datuak aurkitu direnean itzultzen da.

1

Pertsonak ez du aurrekaririk

Kontsultatutako pertsona DGTn aurkitu ez denean itzultzen da

1

Gertatutako errorearen literala

Errorea gertatu denean eta eskaera prozesatu ezin izan denean itzultzen da

2

Ez da aurkitu indarrean dagoen baimenik

Kontsultatutako gidariarentzako daturik aurkitu EZ denean itzultzen da.

 1. taula. Gidabaimenak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

Taulan (2. taula) deskribatzen dira gidabaimenak kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/DatosConductor/ListaPermisosVigentes/Permiso/TipoPermiso/Codigo nodoan itzulitako kodeak:

 

Baimenaren kodea

A1

A

A3

B

C1

C

D1

D

BTP

EB

EC1

EC

ED1

ED

LCC

LCM

LVA

LV

A2

BT

B1

B2

C2

EB1

EB2

EC2

 1. taula. Gidabaimenak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako baimen moten kodeak.

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.