Atzerritarren legezko egoitzaren datuak dokumentazioaren arabera kontsultatzea

Gako-hitzak

Xehetasunak

Kontsultaren xede den titularraren legezko egoitza kontsultatzea ahalbidetzen du, dokumentazioaren arabera.

Errekeritzailea bere ziurtagiriarekin identifikatu behar da eta zerbitzu hau erabiltzeko baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzua erabili nahi duen prozedura eremuan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan baino ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta bat egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Finalidad: Zerbitzuari kontsulta zer xedetarako edo tramitetarako egiten zaion. Nahitaezkoa.

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, lege mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu salbu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

Kontsultatuko den titularrari buruz eman beharreko gutxieneko datuak honako hauek dira:

 

 1. /DatosGenericos/Titular/ nodoko TipoDocumentacion eta Documentacion

                                         +

 1. /DatosEspecificos/Consulta nodokoNumeroSoporte edo Pasaporte (Tipo eta Nacionalidad) Bi eremu horiek baztertzaileak dira; bietako bat bakarrik informatu behar da.

Eskaera-mezuan informatuta egon beharko du /DatosEspecificos/Consulta nodoak.

Jarraian, Consulta nodoaren barneko eremuak zehazten dira:

 • Consulta: (Nahitaezkoa)
  • NumeroSoporte: Kontsultatutako titularraren euskarri-zenbakia (AIT), AIZri lotuta dagoena (Nahitaezkoa). Nahitaezkoa baldin eta TipoDocumentacion = ‘AIZ’ bada.
   • Europako Erkidegoko hiritar atzerritarra: ‘C’ + 8 digituz osatutako kodea du; euskarri-zenbaki hori bat etorriko da erkidegoko ziurtagiriarekin
   • Hiritar atzerritarra: ‘E’ + 8 digituz osatutako kodea du (8 digitu horiek bat datoz atzerritarren identitate-txartelaren zenbakiarekin).
  • Pasaporte: Kontsultaren xede den pasaporteko datuei buruzko informazioa du. Nahitaezkoa baldin eta TipoDocumentacion = ‘Pasaporte’ bada.
   • Tipo: Kontsultatutako pasaporte mota. (Nahitaezkoa) Balio hauek har ditzake:
    • AR Itzultzeko baimena
    • AS Asilo eskatzailearen nortasun-agiria edo P.I.
    • CE Izen-emate zedula
    • DN Dagokion herrialdeko nortasun-agiria
    • IN Dokumentu gabea
    • LN Itsasontzi liburuxka
    • OT Beste batzuk
    • PA → Ohiko pasaportea
    • PD Pasaporte Diplomatikoa
    • SC Ibiltzeko baimena
    • TA Behin-behineko egonaldirako nortasun-agiria (Herrigabea)
    • TD Txartel Diplomatikoa
    • TU Atzerritarren nortasun-agiri espainiarra
    • TV Bidaia-agiria (Aukerakoa)
   • Nacionalidad: Kontsultatutako pasaportearen nazionalitatearen deskribapena (Nahitaezkoa)
   • FechaExpedicion: Kontsultatutako pasaportearen jaulkitze-data (Aukerakoa). Formatua: UUUU-HH-EE
   • FechaCaducidad: Kontsultatutako pasaportearen iraungitze-data (Aukerakoa). Formatua: UUUU-HH-EE

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

  • DatosTraza:
   • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
   • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
   • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.
  • EstadoResultado:.
   • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren kodea. Nahitaezkoa. Ikus balio posibleak taulan.
   • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa. Ikus balio posibleak taulan.

  Taulan (1. taula) deskribatzen dira Atzerritarren legezko egoitzaren datuak dokumentazioaren arabera kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

   

  Resultado

  Deskribapena

  0000

  Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi […]

  00

  Informazio zuzena

  71

  Nazionalizatutako AIZ

  71

  AIZ nazionalizatua eta hainbat filiazio daude

  72

  Zenbait filiazio daude

  86

  Datuak ez daude eskuragarri. Inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak aktibo

  07

  Nazionalitatearen dokumentua ez da baliozkoa

  08

  Baliozkoak ez diren karaktereak izena eremuan

  09

  Baliozkoak ez diren karaktereak abizenak eremuan

  26

  Eskatutako aplikazio mota okerra da

  27

  Aplikazioaren izena okerra da

  28

  Aplikazio kodea okerra da

  30

  Eskatzailearen abizenaren eremua hutsik dago edo ez da baliozkoa

  31

  Eskatzailearen 2. abizenaren eremua hutsik dago edo ez da baliozkoa

  32

  Funtzionarioaren dokumentua hutsik dago edo ez da baliozkoa

  33

  Funtzionarioaren dokumentuaren formatua okerra da

  36

  Telefono-zenbakia hutsik

  37

  Telefonoaren formatua okerra da

  38

  Erakundearen kodea okerra da

  39

  Erakundearen izena okerra da

  43

  Nazionalitatea ez da baliozkoa

  49

  Erakundearen kodea ez da existitzen

  61

  Funtz. NANaren letra ez dator bat

  62

  Funtzionarioaren NANa ez dago jaulkita /esleituta

  63

  Funtzionarioaren NANa ez da aurkitu

  64

  NAN/AIZ eta filiazio okerra

  65

  Ez duzu baimenik AIZ bidez kontsultatzeko Ez duzu baimenik euskarriaren bidez kontsultatzeko Ez duzu baimenik filiazioaren bidez kontsultatzeko

  70

  AIZ hori ez da existitzen

  73

  AIZ ez dator bat pertsonaren azken euskarriari lotutako AIZrekin

  74

  Euskarri-zk. okerra

  75

  AIZ ezeztatua, atxikia edo itzulia, soziala/borondatezkoa

  76

  AIZ euskarri baliozkorik gabe

  77

  AIZ ez dagokio txartelari

  AIZ ez dagokio ziurtagiriari

  78

  Titularraren txartel-zenbaki hori ez da existitzen.

  Ziurtagiri-zenbakia ez da existitzen

  79

  Ziurtagiria errepikatuta

  80

  AIZ nazionalizatua, NANik gabe.

  82

  Pasaportea ez da existitzen

  83

  Dokumentuarentzat zenbait filiazio daude

  95

  Euskarria ez dago indarrean

  96

  Egoitza AIZ ezberdinarekin

  99

  Errore generikoa

  1. taula. Atzerritarren legezko egoitzaren datuak dokumentazioaren arabera kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

   

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan