Atzerritarren egoitza-datuen kontsulta eta egiaztapena (Egoitzaren izapideak)

Gako-hitzak

Xehetasunak

Kontsultatutako titularraren egoitza-izapideen historiaren datuak kontsultatzeko aukera eskaintzen du.

Errekeritzailea bere ziurtagiriarekin identifikatu behar da eta zerbitzu hau erabiltzeko baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzua erabili nahi duen prozedura eremuan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan baino ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta bat egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Finalidad: Zerbitzuari kontsulta zer xedetarako edo tramitetarako egiten zaion. Nahitaezkoa.

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, lege mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu salbu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

 Kontsultatuko den titularrari buruz eman beharreko gutxieneko datuak honako hauek dira:

 

 1. /DatosGenericos/Titular/ nodoko TipoDocumentacion eta Documentacion

                                         +

 1. /DatosEspecificos/Consulta nodoko AnioNacimiento edo NumeroSoporte Bi eremu horiek baztertzaileak dira; bietako bat bakarrik informatu behar da.

Eskaera-mezuan informatuta egon beharko du /DatosEspecificos/Consulta nodoak.

Jarraian, Consulta nodoaren barneko eremuak zehazten dira:

 • Consulta: (Nahitaezkoa)
  • NumeroSoporte: Kontsultatutako titularraren euskarri-zenbakia (AIT), AIZri lotuta dagoena. Nahitaezkoa AnioNacimiento eremua adierazi ezean.
   • Europako Erkidegoko hiritar atzerritarra: ‘C’ + 8 digituz osatutako kodea du; euskarri-zenbaki hori bat etorriko da erkidegoko ziurtagiriarekin
   • Hiritar atzerritarra: ‘E’ + 8 digituz osatutako kodea du (8 digitu horiek bat datoz atzerritarren identitate-txartelaren zenbakiarekin).

 

 • AnioNacimiento: Kontsultatu den titularraren jaiotze-urtea. Nahitaezkoa NumeroSoporte eremua adierazi ezean.
  • YYYY formatua.

(Kontsultak datu honekin egitea gomendatzen da, NumeroSoporte datuarekin egin ordez)

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

 • DatosTraza:
  • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.
 • EstadoResultado:.
  • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren kodea. Nahitaezkoa. Ikus balio posibleak taulan.
  • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa. Ikus balio posibleak taulan.

Taulan (1. taula) deskribatzen dira Atzerritarren egoitza-datuak kontsultatzeko eta egiaztatzeko zerbitzuak (Egoitzaren izapideak) DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

 

Resultado

Deskribapena

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi […]

00 

Informazio zuzena  

71 

Nazionalizatutako AIZ  

72 

Zenbait filiazio daude  

86 

Datuak ez daude eskuragarri. Inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak aktibo 

08 

Baliozkoak ez diren karaktereak izena eremuan  

09 

Baliozkoak ez diren karaktereak abizenak eremuan  

12

Eskaera-kodea errepikatuta dago

26 

Eskatutako aplikazio mota okerra da  

27 

Aplikazioaren izena okerra da  

28 

Aplikazio kodea okerra da  

30 

Eskatzailearen abizenaren eremua hutsik dago edo ez da baliozkoa  

31 

Eskatzailearen 2. abizenaren eremua hutsik dago edo ez da baliozkoa  

32 

Funtzionarioaren dokumentua hutsik dago edo ez da baliozkoa  

33 

Funtzionarioaren dokumentuaren formatua okerra da  

36 

Telefono-zenbakia hutsik  

37 

Telefonoaren formatua okerra da  

38 

Erakundearen kodea okerra da  

39 

Erakundearen izena okerra da  

41

Jaiotza-data ez da baliozkoa

49 

Erakundearen kodea ez da existitzen  

61 

Funtz. NANaren letra ez dator bat  

62 

Funtzionarioaren NANa ez dago jaulkita /esleituta  

63 

Funtzionarioaren NANa ez da aurkitu  

64 

NAN/AIZ eta filiazio okerra  

65 

Ez duzu baimenik AIZ bidez kontsultatzeko Ez duzu baimenik euskarriaren bidez kontsultatzeko Ez duzu baimenik filiazioaren bidez kontsultatzeko  

70 

AIZ hori ez da existitzen  

73 

AIZ ez dator bat pertsonaren azken euskarriari lotutako AIZrekin  

74 

Euskarri-zk. okerra  

75 

AIZ ezeztatua, atxikia edo itzulia, soziala/borondatezkoa  

76 

AIZ euskarri baliozkorik gabe  

77 

AIZ ez dagokio txartelari  

AIZ ez dagokio ziurtagiriari  

78 

Titularraren txartel-zenbaki hori ez da existitzen.  

Ziurtagiri-zenbakia ez da existitzen  

79 

Ziurtagiria errepikatuta  

80 

AIZ nazionalizatua, NANik gabe.  

83 

Dokumentuarentzat zenbait filiazio daude  

84 

Filiazioa ez da existitzen 

88 

Jaioteguna ez dator bat 

99 

Errore generikoa  

 1. taula. Atzerritarren egoitza-datuak kontsultatzeko eta egiaztatzeko zerbitzuak (Egoitzaren izapideak) itzulitako egoera-kodeak.

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan