Hezkuntza eta Kultura Ministerioa - Unibertsitateaz kanpoko tituluen kontsulta

Gako-hitzak

Xehetasunak

Pertsona fisiko bati emandako unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialei buruzko informazioa kontsultatzea ahalbidetzen du.

Zerbitzua Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioarekin konektatuko da, horri baitagokio titulu akademikoen datuen kontsolidazioaren eskumena.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den. Nahitaezkoa.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

   

Titularraren TipoDocumentacion (/NAN/AIZ/IFZ/) + Documentacion (dokumentuaren zenbakia)

 

Titularraren izen-abizenak aukerako datuak dira, baina eskaeran adierazten badira, zerbitzuak ez du balidatuko kontsultatutako dokumentu-zenbakiarekin bat datozen.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea (nahitaezkoa).
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea (nahitaezkoa).
 • FechaCertificado: erantzuna igorri den data (nahitaezkoa).

 

 • EstadoResultado:
 • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera (nahitaezkoa).

Ikus balio posibleak 1. taulan.

 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena (nahitaezkoa).

Ikus deskribapena 1. taulan.

 

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi [].

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean emango da.

0003

Tramitatua.

Kontsulta behar bezala egiten denean eta igorleak titularrak dauzkan tituluen datuak itzultzen dituenean emango da.

0232

Bikoiztutako erregistroak aurkitu dira.

Bidalitako titularraren datuetarako zenbait kointzidentzia aurkitu dira.

0233

Titularra ez da identifikatu.

Ez da titularrik aurkitu bidalitako datuekin.

 1. taula. Unibertsitateaz kanpoko tituluak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

 

 

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.