Hezkuntza eta Kultura Ministerioa - Bekadun Baldintzaren kontsulta

Gako-hitzak

Xehetasunak

Kontsultaren xede den herritarrari emandako bekak ezagutzea ahalbidetzen du.

Zerbitzua Hezkuntza Ministerioarekin konektatuko da dagozkion datuak lortzeko.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa

 

 

Titularraren TipoDocumentacion (IFZ/NAN/AIZ) + Documentacion (dokumentuaren zenbakia)

+

Curso: kontsultatuko den ikasturteari dagokion urtea, formatu honekin: UUUU. (Kontsultetan erabilgarri dagoen lehen ikasturtea 2014 da).

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa. Bat etorriko da eskatzaileak jatorrizko eskaeran bidalitakoarekin.
 • FechaCertificado: azken erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • EstadoResultado:
 • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Nahitaezkoa.

Ikus balio posibleak 1. taulan.

 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

Taulan (1. taula) deskribatzen dira bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi [].

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean emango da.

00

XXXX dokumentuaren titularra bekadun gisa agertzen da YYYY ikasturtean

Kontsultatutako titularraren bekak aurkitu direnean itzultzen da.

01

XXXX dokumentuaren titularra ez da bekadun gisa agertzen YYYY ikasturtean

Kontsultatutako titularraren bekarik aurkitu EZ denean itzultzen da.

02

Deialdia ez dago erabilgarri

Deialdia erabilgarri ez dagoenean itzultzen da; kontsulta egiteko erabil daitekeen lehen urtea 2014 da.

03

Deialdia ustiatzen ari da

Deialdia ustiatzen ari denean itzultzen da, hots, deialdia oraindik itxi gabe dagoenean.

 1. taula. Bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

 

 

 

Taulan (2. taula) deskribatzen dira bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/Becas/Beca/Convocatoria nodoan itzulitako deialdiaren kodeak.

Deialdiaren kodea

Deialdiaren deskribapena

AE01

Unibertsitateko deialdi orokorra (201X-201X)

AE02

Unibertsitateaz kanpoko deialdi orokorra (201X-201X)

AE03

Unibertsitateko deialdi orokorra (201X-201X)

AE04

Unibertsitateaz kanpoko deialdi orokorra (201X-201X)

 1. taula. Bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako deialdiaren kodeak.

 

Taulan (3. taula) deskribatzen dira bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/Becas/Beca/Convocatoria nodoan itzulitako hezkuntza-mailaren kodeak.

Hezkuntza-mailaren kodea

Goi-mailako ikasketa

Hezkuntza-mailaren deskribapena

10

--

MASTER OFIZIALAK

06

--

UNIBERTSITATEKOA

24

--

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

22

--

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA

13

--

BATXILERGOA

09

--

HLKP / OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

05

E

BESTELAKO IKASKETAK

05

B

BESTELAKO IKASKETAK

 1. taula. Bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako hezkuntza-mailaren kodeak

 

Taulan (4. taula) deskribatzen dira bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/Becas/Beca/Ayudas/Ayuda nodoan itzulitako laguntzaren kodeak.

Laguntzaren kodea

Laguntzaren deskribapena

4901

Bizilekuaren ondoriozko finkoa

4801

Oinarrizkoa

4703

Aldakorra

4702

Aldakorra

4701

Aldakorra

4601

Errentaren ondoriozko finkoa

0904

Tasak

0903

Tasak

0902

Tasak

0901

Tasak

0705

Garraioa (hegazkina, ontzia)

0704

Garraioa (hegazkina, ontzia)

0702

Garraioa (hegazkina, ontzia)

0701

Garraioa (hegazkina, ontzia)

 1. taula. Bekadun-izaera kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako laguntzaren kodeak

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.