Arabako Foru Aldundia - Laguntza teknikoen zenbatekoari buruzko datuen kontsulta (GOFE)

Gako-hitzak

Xehetasunak

Laguntza teknikoen zenbatekoekin lotutako datuak kontsultatzeko aukera eskaintzen du.

Laguntza teknikoen zenbatekoekin lotutako datuak kontsultatzeko aukera eskaintzen du.

Zerbitzu honi kontsulta bat egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Finalidad: zerbitzuari kontsulta zer xedetarako edo tramitetarako egiten zaion. Nahitaezkoa.

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, lege mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu salbu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

 

Kontsultatuko den titularrari buruz eman beharreko gutxieneko datuak honako hauek dira:

 

/DatosGenericos/Titular/ nodoko TipoDocumentacion + Documentacion

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

 

Zure kontsultaren datuak honela agertuko dira:

Jarraian, Laguntza teknikoen zenbatekoak kontsultatzeko zerbitzuak erantzun gisa itzultzen dituen datuak azaltzen dira, DatosEspecificos/Retorno nodoaren barruan agertzen direnak.

 • DatosTraza:
  • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • EstadoResultado:
  • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren kodea. Ikus balio posibleak taulan. Nahitaezkoa.
  • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Ikus balio posibleak taulan.

 

Taulan (1. taula) deskribatzen dira Laguntza teknikoen zenbatekoak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoerak, DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0003

Tramitatua

Igorlearekin behar bezala kontaktatu denean emango da. Haren erantzuna edozein izanik ere.

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi.

Eskaeran nahitaezko datu bat edo batzuk adierazi ez direnean emango da.

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.