Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra - Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatearen kontsulta

Gako-hitzak

Xehetasunak

Pertsona fisiko edo juridiko batek Gizarte Segurantzarekiko ordainketa-betebeharrak egunean dauzkan egiaztatzea ahalbidetzen duen zerbitzua.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den. Nahitaezkoa.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

 

TipoDocumentacion: kontsultatu nahi den titularraren dokumentu mota: (/IFK/NAN/AIZ/Pasaportea). Nahitaezkoa.

Documentacion: titularraren dokumentuaren zenbakia. Nahitaezkoa.

NombreCompleto: kontsultatzen den titularraren izen osoa edo izen soziala. Nahitaezkoa IFKren kasuan.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • EstadoResultado:
 • Resultado: erantzunaren egoera-kodea. Nahitaezkoa. Balio posibleak hauek dira: S, N, E. Ikus balio posibleak taulan.
 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

 

Taulan (1. taula) deskribatzen dira GSDNarekiko betebeharren ordainketa egunean edukitzea kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

S

Titularrak egunean dauzka Gizarte Segurantzarekiko ordainketa-betebeharrak.

N

Titularrak ez dauzka egunean Gizarte Segurantzarekiko ordainketa-betebeharrak.

E

Esparru espezifikoko erroreren bat gertatu da.

Ikus balio posibleak 2. taulan.

 

 1. taula. GSDNarekiko betebeharren ordainketa egunean edukitzea kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

 

Errore-kodea

Errorearen deskribapena

0251

Dokumentazio mota ez da zuzena.

0252

Dokumentazioa ez da zuzena.

0253

Pertsona fisiko edo juridikoak identifikatzaile nagusi bat baino gehiago ditu.

 

0254

Pertsona fisikoa edo juridikoa ez dago enpresaburu gisa inskribatuta Gizarte Segurantzaren sisteman.

 

0255

Pertsona fisikoa edo juridikoa enpresaburu gisa inskribatuta dago Gizarte Segurantzaren sisteman, baina ez du CCC nagusirik esleituta Gizarte Segurantzaren sistemako erregimen bakar batean ere.

 

 

 

0256

Ostalariaren erantzuna ez da ezagutu.

 1. taula. GSDNak itzulitako errore espezifikoak.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.