LANBIDE - Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentaren kontsulta

Gako-hitzak

Xehetasunak

Titular batek lotuta dituen zenbateko eta prestazioei eta urte jakin batean jasotako zenbatekoei buruzko informazioa lortzea.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den. Nahitaezkoa.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

 

 

Titularraren TipoDocumentacion (/NAN/AIZ//Pasaportea) + Documentacion (titularraren dokumentuaren zenbakia)

edo

TipoDocumentacion + Documentacion adierazten ez bada, nahitaezkoa izango da titularraren datu hauek adieraztea: Nombre + Apellido1 (+ Apellido2).

 

 

Urteko zenbatekoen zerbitzuari kontsulta eginez gero, informazioa agertu beharko da DatosEspecificos/Consulta/DatosConsulta/año nodoan

 • DatosConsulta:
 • año: titularrak jasotako urteko zenbatekoen kontsulta zein urtetarako egin nahi den adierazten du. UUUU Nahitaezkoa Consulta nodoa betetzen bada.

 

Dokumentu mota eta zenbakia betetzen badira, Diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak ez du kontuan hartuko izen-abizenen gainerako datuak iristen zaizkion. Kontsultatutako dokumentu-zenbakia Lanbideren diru-sarrerak bermatzeko errentaren sisteman baldin badago, jasotako dokumentu-zenbakirako bere sisteman dituen izen-abizenak itzuliko ditu zerbitzuak.

 

Kontsulta soilik izen-abizenen arabera egiten bada, zerbitzuak 2 karaktereko luzera minimoa eskatuko du betetzen den datu bakoitzerako.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • DatosConsulta: aukerakoa, soilik eskaeran bete bada.
 • año: urteko zenbatekoen kontsulta zein urtetarako egin den.
  • EstadoResultado:
 • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Nahitaezkoa.

Ikus balio posibleak 1. taulan.

 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

 

 

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi [].

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean emango da.

0003

TRAMITATUA.

Igorlearen erantzuna lortu da.

 

Ondoren xehatzen dira Diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak itzultzen dituen datu espezifikoak, baldin eta kontsulta urteko zenbatekoetarako egin bada:

 • DatosConsulta: aukerakoa, soilik eskaeran bete bada.
 • año: urteko zenbatekoen kontsulta zein urtetarako egin den.

 

 • ImportesExtendidoResponse: informazioa agertuko da kontsultan anio bete bada (/DatosEspecificos/Consulta/DatosConsulta/anio).

 

 • status: kontsultaren emaitza adierazten du. Har ditzakeen balioak:
  • 0: arrakasta.
  • 1: errorea

 

 • codigoError: gertatu den errorea adierazten du, baldin eta status=1 bada.

Ikus balio posibleak 2. taulan.

 

 • mensajeError: gertatu den errorearen deskribapena, baldin eta status=1 bada.

Ikus balio posibleak 2. taulan.

 • listaDatosImportesDevueltosExtendido (aukerakoa kontsultatutako urterako itzulitako zenbatekorik ez badago): kontsultatutako aldian egin dituen itzulketen zerrenda izango da, ordainketen zerrendan jasota dauden konpentsazioetan sartuta ez daudenena. Zenbateko bakoitzerako datu hauek itzuliko dira (datosImportesDevueltosExtendido):
  • mes: ordainketa-hila, zatikatzea eta ordainketa-gutunak.
  • ImporteDevueltoPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) itzulitako zenbatekoa, baldin balu.
  • importeDevueltoRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) itzulitako zenbatekoa.
  • importeDevueltoSUM: guraso bakarreko unitateen osagarriaren itzulitako zenbatekoa, baldin balu.

 

 • listaDatosImportesExtendido (aukerakoa kontsultatutako urterako zenbatekorik ez badago): kontsultatutako urteko ordaindutako zenbatekoen datuen zerrenda izango da. Zenbateko bakoitzerako datu hauek itzuliko dira (datosImportesExtendido):
  • mes: ordainketa-hila.
  • ImportePCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) ordainketaren zenbatekoa, baldin balu.
  • importeRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) ordainketaren zenbatekoa.
  • importeSUM: guraso bakarreko unitateen osagarriaren ordainketaren zenbatekoa, baldin balu.

 

 • listaDatosSolicitudExtendido (aukerakoa kontsultatutako urterako eskabiderik ez badago): kontsultatutako urtean titularrarekin lotutako eskabideen zerrenda izango da. Eskabide bakoitzerako datu hauek itzuliko dira (datosSolicitudExtendido):
 • expedienteRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) administrazio-espedientearen zenbakia.
  • tipoSolicitud: egindako tramitazio mota (RGI - ezagutzea, REV - berrikustea, REN - berritzea)
  • fechaEntrada: alderdi batek eskatuta hasten denean, erregistroaren data itzultzen da
  • expedienteRegexlan: eskabidearekin lotutako espediente-zenbakia.
  • idEstado: eskabidearen egoera. Ikus balio posibleak taulan.
  • idTipoResolucionRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) prestaziorako ebazpen mota. Ikus balio posibleak taulan.
  • idTipoResolucionPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) prestaziorako ebazpen mota. Ikus balio posibleak taulan.
  • fechaEfectoNomina: eskabidearen ebazpena gauzatu zen edo gauzatuko den hila
  • fechaNotificacionResolucion: eskabidea ebatzita badago, zein datatan jakinarazi den
  • tramiteAbierto: tramite mota, baldin eta irekita badago: REQ, TA edo INC (dokumentazio-errekerimendua, entzunaldi-tramitea edo prozeduraren hasiera).
  • fechaSuspCautelar: prestazioaren ordainketaren kautelazko etenaldia hasten den data.
  • fechaNotificacionTramiteAbierto: tramitea irekita badago, zein datatan jakinarazi den

Taulan (2. taula) deskribatzen dira diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak nodoaren balioa status=1 denean itzulitako errore-kodeak.

 

Eskabidearen egoeraren kodea

Eskabidearen egoeraren deskribapena

1

Dokumentu-zenbakia eta mota edo izen-abizenak adierazi behar dituzu.

2

Sarrerako parametroak ez dira zuzenak. Lanbidek ez ditu zuzentzat jotzen eskaeran bidalitako datuak.

3

Espediente bat baino gehiago dago adierazitako izen-abizenetarako.

5

Ez dago daturik adierazitako dokumentu-zenbakirako.

 1. taula. Bidalitako sarrerako datuetarako diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak itzulitako errore-kodeak.

 

Taulan (3. taula) deskribatzen dira diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak listaDatosSolicitud/datosSolicitud/idEstado nodoan eskabide baten egoerarako itzulitako kodeak.

 

Eskabidearen egoeraren kodea

Eskabidearen egoeraren deskribapena

1

Hasia.

2

Datuak osatzeko zain.

3

Baloratzeko zain.

4

Proposamenaren zain.

5

Proposamenaren oniritziaren zain.

6

Proposamena berretsia.

7

Ebatzia.

8

Alegazioak jasotzeko zain.

9

Ezeztatua.

12

Ordainketa amaitua.

13

Ordainketa errekurtsoaren ondorioz blokeatua.

 1. taula. Eskabide baten egoerarako diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

 

 

Taulan (4. taula) deskribatzen dira diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzuak datosSolicitudExtendido/ idTipoResoluciónRGI eta idTipoResoluciónPCV nodoan eskabide baten ebazpenerako itzulitako kodeak:

 

 

Eskabidearen egoeraren kodea

Eskabidearen egoeraren deskribapena

1

Ematea

2

Ukatzea

3

Berritzea

4

Etetea

5

Aldatzea

6

Azkentzea

7

Berrekitea

8

Kautelazko etendura

9

Artxibatzea

10

Mantentzea - Ez etetea

11

Aldaketarik gabe

12

Ez berritzea

13

Mantentzea - Ez azkentzea

14

Mantentzea - Ez aldatzea

15

Itzultzea

16

Aldaketarik gabe (Emana)

17

Aldaketarik gabe (Etena)

 1. taula. Diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak eskabide baterako itzulitako diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) prestaziorako eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) prestaziorako ebazpen-kodeak.

 

Erantzun-mezuaren DatosEspecificos adarrak /Retorno/ nodoa bakarrik izango du informatuta.

Ondoren xehatzen dira Diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak itzultzen dituen datu espezifikoak, baldin eta kontsulta pertsonen datuetarako egin bada:

 

 • DatosPersonaExtendidoResponse: informazioa agertuko da kontsultan anio bete ez bada (/DatosEspecificos/Consulta/DatosConsulta/anio).

 

 • status: kontsultaren emaitza adierazten du. Har ditzakeen balioak:
  • 0: arrakasta.
  • 1: errorea
 • codigoError: gertatu den errorea adierazten du, baldin eta status=1 bada.

Ikus balio posibleak 5. taulan.

 • mensajeError: gertatu den errorearen deskribapena, baldin eta status=1 bada.

Ikus balio posibleak 5. taulan.

 

 

 • Bilaketa-irizpideekin pertsona bakar bat aurkitzen bada:
 • datosDomicilio:
  • bis: erroldatze-bizilekuaren bis zenbakia, baldin balu.
  • bloqueEscaleraManoPuerta: erroldatze-bizilekuarena.
  • calle: erroldatze-bizilekuaren kalea.
  • codigoPortalNora: erroldatze-bizilekuaren ezkaratzaren kodea (NORA taulen arabera).
  • codigoPostal: erroldatze-bizilekuaren posta-kodea.
  • domicilioCompleto: erroldatze-bizilekuaren deskribapena.
  • localidad: erroldatze-bizilekuaren herria.
  • municipio: erroldatze-bizilekuaren udalerria.
  • numero: erroldatze-bizilekuaren zenbakia.
  • piso: erroldatze-bizilekuaren solairua.
  • provincia: erroldatze-bizilekuaren probintzia.
  • tipoVia: erroldatze-bizilekuaren bide mota.

 

 

 • datosExpediente:
  • anioUltimoPago: ordainketa egin zaion azken urtea.
  • causaEstadoExp: espedientearen egoeraren arrazoia/zergatikoa.
  • expediente: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) espedientearen zenbakia. Formatua YYYY/RGI/XXXXXX da.
  • fechaIniEfectosPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) espedientearen emate-data eraginkorra.
  • fechaIniEfectosRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) espedientearen emate-data eraginkorra.
  • fechaInicioPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) egungo egoeraren eta ordainketaren hasiera-data. Espedientea emanda badago, importePCV atalean agertzen den zenbatekoa zer datatik aurrera kobratzen ari den. Espedientea etenda/azkenduta badago, etendura/azkentzea zer datatik aurrera den eraginkorra.
  • fechaInicioRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) egungo egoeraren eta ordainketaren hasiera-data. Espedientea emanda badago, importeRGI (eta hala balegokio importeSUM) atalean agertzen den zenbatekoa zer datatik aurrera kobratzen ari den. Espedientea etenda/azkenduta badago, etendura/azkentzea zer datatik aurrera den eraginkorra
  • idDomicilio:
  • idPCV:
  • idRGI:
  • impAnualPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) zenbateko metatua, uneko urteko urtarriletik kontsulta-dataren aurreko hilera arte.
  • impAnualRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) zenbateko metatua, uneko urteko urtarriletik kontsulta-dataren aurreko hilera arte.
  • impAnualSUM: guraso bakarreko unitateen sorospenaren (GBUS) zenbateko metatua, uneko urteko urtarriletik kontsulta-dataren aurreko hilera arte.
  • importePCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) ordainketaren zenbatekoa, baldin balu.
  • importeRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) ordainketaren zenbatekoa.
  • importeSUM: guraso bakarreko unitateen osagarriaren ordainketaren zenbatekoa, baldin balu.
  • ingresosPensiones: pentsioei dagokien zenbatekoa.
  • ingresosResto: beste diru-sarrera batzuei dagokien zenbatekoa.
  • ingresosTrabajo: lanaren diru-sarrerei dagokien zenbatekoa.
  • mesUltimoPago: ordainketa egin zaion azken hila (hilari dagokion zenbakia etorriko da: 1-urtarrila, 2-otsaila, 3-martxoa…)
  • motEstadoExp: espedientearen egoeraren arrazoia/zergatikoa.

causaEstadoExp eta motEstadoExp egoerarekiko independenteak diren bi eremu osagarri dira.

Zergatikoa, esate baterako, betebeharrak ez betetzea izango litzateke eta arrazoia izan liteke eskariaren alta ez egitea.

Bata bestea baino generikoagoa da. Bata aplikatzen den araua da eta bestea espedientera egokitutako arrazoia.

Etendako edo azkendutako espedientearen egoeraren arrazoiak/zergatikoak oraingoz hutsik egongo dira, Lanbidek motibazioak behar bezala katalogatuta eduki arte.

 • numMiembros: familia-unitateko edo bizilekuko kide kopurua.
 • numPrestacionesDomicilio: bizileku bakoitzean jasotako prestazio kopurua.
 • pensionista: bizikidetzako unitatea pentsioduna den adierazten du.
 • situacionExpediente: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) espedientearen egoera. (Emanda, Etenda, Ukatuta…).
 • situacionPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) espedientearen egoera (Emanda, Etenda, Ukatuta…).
 • tipoMiembro: prestazioaren titularra edo onuraduna den adierazten du. Balio posibleak: (Titularra / Bizikidetzako unitateko kidea)
 • tipoPrestacion: RGI (DSBE bakarrik), RGI/PCV (DSBE + etxebizitzarako prestazio osagarria)
 • ultimoPagoPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) azken ordainketaren zenbatekoa.
 • ultimoPagoRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) azken ordainketaren zenbatekoa.
 • ultimoPagoSUM: guraso bakarreko unitateen sorospenaren (GBUS) azken ordainketaren zenbatekoa.

 

 • datosPersona (nahitaezkoa errorerik ez badago):
  • nombre: kontsultatutako dokumentuarekin lotutako titularraren izena.
  • apellido1: kontsultatutako dokumentuarekin lotutako titularraren 1. abizena.
  • apellido2: kontsultatutako dokumentuarekin lotutako titularraren 2. abizena.
  • tipoDoc: kontsultatutako titularrarekin lotutako dokumentu mota.
  • numDoc: kontsultatutako titularrarekin lotutako dokumentu-zenbakia.
  • fechaNacimiento: kontsultatutako titularraren jaiotza-data.
  • tipoMiembro: prestazioaren titularra edo onuraduna den adierazten du. Balio posibleak: (Titularra / Bizikidetzako unitateko kidea)

 

 • Azken 6 hilen barruan administrazio-espedienterako eskabide bakar bat aurkitzen bada:
 • datosSolicitud:
  • expedienteRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) administrazio-espedientearen zenbakia.
  • tipoSolicitud: titularrak egindako eskabide mota.
  • fechaEntrada: titularrak eskabidea egin zuen data.
  • expedienteRegExlan: eskabidearekin lotutako espediente-zenbakia.
  • idEstado: eskabidearen egoera. Ikus balio posibleak taulan.
  • idTipoResolucionRGI: diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) prestaziorako ebazpen mota. Ikus balio posibleak taulan.
  • idTipoResolucionPCV: etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) prestaziorako ebazpen mota. Ikus balio posibleak taulan.
  • fechaEfectoNomina: eskabidearen ebazpena gauzatu zen edo gauzatuko den hila.
  • fechaNotificacionResolucion: eskabidea ebatzita badago, zein datatan jakinarazi den.
  • tramiteAbierto: tramite mota, baldin eta irekita badago: REQ, TA edo INC (dokumentazio-errekerimendua, entzunaldi-tramitea edo prozeduraren hasiera).
  • fechaSuspCautelar: prestazioaren ordainketaren kautelazko etenaldia hasten den data.
  • fechaNotificacionTramiteAbierto: tramitea irekita badago, zein datatan jakinarazi den.

 

 • listaDatosMiembro: bizikidetzako unitateko (BU) kide aktiboen identifikazio-datuen zerrenda izango da, titularrena edo onuradunena. Kide bakoitzaren datuak itzuliko dira (datosMiembro):
  • nombre: kidearen izena.
  • apellido1: kidearen 1. abizena.
  • apellido2: kidearen 2. abizena.
  • tipoDoc: kidearen dokumentu mota.
  • numDoc: kidearen dokumentu-zenbakia.
  • fechaNacimiento: kidearen jaiotza-data.
  • fechaInicioMiembro: bizikidetzako unitateko ondorioen hasiera-data.
  • tipoMiembro: prestazioaren titularra edo onuraduna den adierazten du. Balio posibleak: (Titularra / Bizikidetzako unitateko kidea).

 

 • Bilaketa-irizpideekin zenbait pertsona aurkitzen badira:
  • listaDatosPersona (aukerakoa, ez da agertuko titular bakar bat aurkitzen bada): aurkitutako titularren identifikazio-datuen zerrenda izango da. Pertsona bakoitzerako arestian deskribatutako datu berak itzuliko dira (datosPersona)
 • Bilaketa-irizpideekin zenbait eskabide aurkitzen badira:
  • listaDatosSolicitud (aukerakoa, ez da agertuko eskabide bakar bat aurkitzen bada): aurkitutako eskabideen identifikazio-datuen zerrenda izango da. Eskabide bakoitzerako arestian deskribatutako datu berak itzuliko dira (datosSolicitud)

 

Taulan (5. taula) deskribatzen dira diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzuak nodoaren balioa status=1 denean itzulitako errore-kodeak.

 

Eskabidearen egoeraren kodea

Eskabidearen egoeraren deskribapena

1

Dokumentu-zenbakia eta mota edo izen-abizenak adierazi behar dituzu.

2

Sarrerako parametroak ez dira zuzenak. Lanbidek ez ditu zuzentzat jotzen eskaeran bidalitako datuak.

3

Espediente bat baino gehiago dago adierazitako izen-abizenetarako.

4

Datu-basearen errore generikoa.

5

Ez dago daturik adierazitako dokumentu-zenbakirako.

 1. taula. Bidalitako sarrerako datuetarako diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak itzulitako errore-kodeak.

 

Taulan (6. taula) deskribatzen dira diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak datosSolicitud/idEstado nodoan eskabide baten egoerarako itzulitako kodeak.

 

Eskabidearen egoeraren kodea

Eskabidearen egoeraren deskribapena

1

Hasia.

2

Datuak osatzeko zain.

3

Baloratzeko zain.

4

Proposamenaren zain.

5

Proposamenaren oniritziaren zain.

6

Proposamena berretsia.

7

Ebatzia.

8

Alegazioak jasotzeko zain.

9

Ezeztatua.

12

Ordainketa amaitua.

13

Ordainketa errekurtsoaren ondorioz blokeatua.

 1. taula. Eskabide baten egoerarako diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak itzulitako egoera-kodeak.

Taulan (7. taula) deskribatzen dira diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzuak datosSolicitud/ idTipoResoluciónRGI eta idTipoResoluciónPCV nodoan eskabide baten ebazpenerako itzulitako kodeak.

Eskabidearen egoeraren kodea

Eskabidearen egoeraren deskribapena

1

Ematea

2

Ukatzea

3

Berritzea

4

Etetea

5

Aldatzea

6

Azkentzea

7

Berrekitea

8

Kautelazko etendura

9

Artxibatzea

10

Mantentzea - Ez etetea

11

Aldaketarik gabe

12

Ez berritzea

13

Mantentzea - Ez azkentzea

14

Mantentzea - Ez aldatzea

15

Itzultzea

16

Aldaketarik gabe (Emana)

17

Aldaketarik gabe (Etena)

 1. taula. Diru-sarrerak bermatzeko errenta kontsultatzeko zerbitzu hedatuak eskabide baterako itzulitako diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) prestaziorako eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren (EPO) prestaziorako ebazpen-kodeak.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.