Justizia Ministerioa - Sexu-Delituengatik Aurrekaririk ez izatearen kontsulta (Dokumentazioa) / Justizia Ministerioa - Aurrekari Penalik ez izatearen kontsulta

Gako-hitzak

Xehetasunak

Zigortuen Erregistro Zentralean edo Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean kontsultaren xede den pertsonaren datuen kointzidentzia posibleren bat dagoen lortzea.

Zerbitzuak EZ du adierazten herritar batek aurrekari penalak edo sexu-delituen ondoriozko aurrekariak dituen; erantzuten du baldin eta kontsultatutako pertsonak aurrekari penalik edo sexu-delituen ondoriozko aurrekaririk EZ badu edo, aitzitik, Zigortuen Erregistro Zentralean edo Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean kointzidentzia posibleren bat dagoelako pertsona horrek aurrekari penalen bat edo sexu-delituen ondoriozko aurrekariren bat izateko aukerarik badago. Kasu horretan EZIN da eskaera bide honetatik ebatzi, eta herritarrak ziurtagiria beste bideren batetik edo modu presentzialean eskatu beharko du.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den. Nahitaezkoa.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

 

Titularraren TipoDocumentacion (/NAN/AIZ/Pasaportea/) + Documentacion (dokumentuaren zenbakia) (+ Apellido1).

 

Apellido1 adierazten ez bada, nahitaezkoa izango da AñoNacimiento adieraztea. Eremu honen formatua UUUU izango da (1900 baino handiagoa izan behar du)

 

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • EstadoResultado:
 • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Nahitaezkoa.

Ikus balio posibleak 1. taulan.

 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

 

 • DatosVerificacion (soilik agertuko da aurrekaririk ez badago à Resultado = 0):
 • CSV: egiaztapen-kode segurua.
 • URL: CSV etiketan itzulitako kodea egiaztatzeko URLa.

 

 

Taulan (1. taula) deskribatzen dira aurrekari penalak eta sexu-delituen ondoriozko aurrekariak dokumentazioaren bidez kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi []

 

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean eta eskaera igorleari bidaltzera iristen ez denean emango da.

0

Ez dago aurrekari penalik edo sexu-delituen ondoriozko aurrekaririk.

 

Ez da kointzidentziarik aurkitu Zigortuen Erregistro Zentralean edo Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean.

5

Sartutako datuekin ez da informaziorik lortzen. Ziurtagiria modu presentzialean eskatu behar du.

 

Kointzidentzia posible bat dago Zigortuen Erregistro Zentralean edo Sexu Delitugileen Erregistro Zentralean. Eskaera ezin da bide honetatik ebatzi.

Kasu horretan herritarrak beste bide batetik edo modu presentzialean eskatu beharko du ziurtagiria.

 

 1. taula. Aurrekari penalak eta sexu-delituen ondoriozko aurrekariak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.