Dirulaguntzak eta laguntzak eskuratzeko inhabilitazioak BDNSn kontsultatzeko zerbitzua (IGAE)

Gako-hitzak

Xehetasunak

Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (BDNS) erregistratutako herritar, enpresa edo erakunde batek eskatutako aldian dirulaguntzak jasotzeko indarrean dituen inhabilitazioen zerrenda bat itzultzen du; epai judizial irmo baten ondoriozkoak edo zigor administratibo baten ondoriozkoak (legeek jasotako balizko egoeretan) izan daitezke inhabilitazioak.

Errekeritzailea bere ziurtagiriarekin identifikatu behar da eta zerbitzu hau erabiltzeko baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzua erabili nahi duen prozedura eremuan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan baino ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta bat egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Finalidad: Zerbitzuari kontsulta zer xedetarako edo tramitetarako egiten zaion. Nahitaezkoa.

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, lege mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu salbu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

Kontsultatuko den titularrari buruz eman beharreko gutxieneko datuak honako hauek dira:

 

 1. /DatosGenericos/Titular/ nodoko TipoDocumentacion eta Documentacion

                                         +

 1. /DatosEspecificos/Consulta/ nodoko Pais.

  

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

DatosTraza:

 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.
  • EstadoResultado:
   • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren kodea. Nahitaezkoa.

  Ikus balio posibleak 1. taulan.

  • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

  Ikus deskribapena 1. taulan

   

  Taulan (1. taula) deskribatzen dira Dirulaguntzak eta laguntzak jasotzeko inhabilitazioak BDNSn kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

  Egoeraren kodea

  Egoeraren deskribapena

  Egoera hau noiz itzultzen den

  0000

  Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi []

  Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean emango da.

  2000

  BDNSn ez dago emandako identifikazio-datuekin bat datorren informaziorik erregistratuta.

   

  2001

  Ez dago inhabilitazio judizial edo administratiborik gaurko egunez.

   

  2002

  Ez dago inhabilitazio judizial edo administratiborik indarrean hasierako eta amaierako daten artean.

   

  2003

  Inhabilitazioen informazioa aurkitu da

  Kontsultatutako titularrarentzako datuak aurkitzen direnean informatuko da.

  2005

  Hasierako datak amaierako dataren berdina edo lehenagokoa izan behar du.

   

  2006

  Eskaerak daten iragazkia badu, bi datak adierazi behar dira.

   

  1. taula. Dirulaguntzak eta laguntzak jasotzeko inhabilitazioak BDNSn kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

   

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan