Bizkaiko Foru Aldundia - Bizitegi-Arretako Kontsulta

Xehetasunak

Pertsona zehatz bati buruzko informazioa eta pertsona horrek ematen dituen egoitza-arretak berreskuratzea ahalbidetzen du.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Expediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu.  Balio posibleak: Bai edo Legea. Nahitaezkoa

Titularraren TipoDocumentacion + Documentacion.

edo

Titularraren Nombre + Apellido1

Datu espezifikoak

 • FechaInicio: egoitza-arretak zein datatatik aurrera kontsultatu nahi diren. Formatua hau da: ee/hh/uuuu (adibidez: 01/05/2012).
 • FechaFin: titularraren egoitza-arretak zein data arte kontsultatu nahi diren. Formatua hau da: ee/hh/uuuu (adibidez: 01/05/2012).

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
  • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • EstadoResultado:
  • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Nahitaezkoa.

Ikus balio posibleak 1. taulan.

 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

 

Taulan (1. taula) deskribatzen dira egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

0000

Adierazitako sarrerako parametroetarako datuak aurkitu dira

0001

Adierazitako sarrerako parametroetarako kointzidentzia bat baino gehiago aurkitu da

0002

100 kointzidentzia baino gehiago daude. Mugatu zure bilaketa

0003

Ez da zehaztu baliozko IFZ/AIZ. 99999999X formatua

0004

Ez da aurkitu daturik adierazitako sarrerako parametroetarako

0005

Sarrerako parametroak okerrekoak dira. Mugatu zure bilaketa.

0006

Eskatutako data-tartea inkongruentea da

0007

Kontsulta, gehienez ere, eskabidearen harrera-data baino 2 urte lehenagotik egin ahal izango da

 1. taula. Egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

Taulan (2. taula) deskribatzen dira egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak AtencionResidencial nodoan itzulitako motaren kodeak.

 

Mota

Motaren deskribapena

100

Zentroetako arreta

130

Zerbitzua kontratatzeko prestazioa

 1. taula: egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

 

Taulan (3. taula) deskribatzen dira egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak AtencionResidencial nodoan itzulitako azpimotaren kodeak.

 

Azpimota

Azpimotaren deskribapena

101

Ospitaleratze iraunkorrak

102

Aldi baterako ospitaleratzeak

103

Unitate soziosanitarioak

131

Egoitza iraunkorra

132

Aldi baterako egoitza

 1. taula: egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako azpimotaren kodeak.

Taulan (4. taula) deskribatzen dira egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak AtencionResidencial nodoan itzulitako kolektiboaren kodeak.

 

Kolektiboa

Kolektiboaren deskribapena

002

Desgaitasuna

003

Gizarteratzea

005

Adineko pertsonak

006

Mendekotasuna

 1. taula: egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako kolektiboaren kodeak.

 

Taulan (5. taula) deskribatzen dira egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak AtencionResidencial nodoan itzulitako plaza motak.

 

Kolektiboa

Kolektiboaren deskribapena

DR1

EGOITZA ZERBITZUA EGUNEKO LAGUNTZAREKIN - 24 ORDU

DR2

EGOITZA ZERBITZUA EGUNEKO LAGUNTZARIK GABE - 16 ORDU

 1. taula: egoitza-arreta kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako plaza motak.

 

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.