Eusko Jaurlaritza - Familia ugariaren tituluak kontsultatzea - Zerga-kudeaketa - (fitxategi-trukea)

Gako-hitzak

Xehetasunak

Zerbitzu honek familia ugaria izateko eskubidea aitortuta duten familiei buruzko informazioa emango du.

Errekeritzailea bere ziurtagiriarekin identifikatu behar da eta zerbitzu hau erabiltzeko baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzua erabili nahi duen prozedura eremuan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu asinkronoan baino ezin dira egin.

Fitxategien formatua:

Fitxategien formatua CSV testua izango da. 

Eremua

Mota

Luzera

Nahitaezkoa

Deskribapena

KONTSULTA_DATA

DATE

 

EZ

Zer datatarako kontsultatu diren datuak

(UUU-HH-EE formatua)

Data finko bateko kontsultetarako

KONTSULTA_HASIERA_DATA

DATE

 

EZ

Zer hasiera-datatarako kontsultatu diren datuak

(UUU-HH-EE formatua)

Data-tarteen kontsultetarako

KONTSULTAREN AMAIERA DATA

DATE

 

EZ

Zer amaiera-datatarako kontsultatu diren datuak

(UUU-HH-EE formatua)

Data-tarteen kontsultetarako

 

*Integrazio-eskuliburuan duzu informazio guztia.

Erantzun-fitxategia:

Goiburua: 

Eremua

Mota

Luzera

Nahitaezkoa

Deskribapena

ESKAERA_FITXATEGIAREN_ID

CHAR

50

BAI

Eskaera-fitxategiaren izena

KONTSULTA_DATA

DATE

 

BAI

Zer datatarako kontsultatu diren datuak (UUU-HH-EE formatua)

EXEKUZIO_DATA

DATE

 

BAI

Zer datatarako lortu diren datuak (UUU-HH-EE formatua)

ERRORE_KODEA

NUMBER

2

EZ

Errore-kodea eskaeran:

01 Kontsulta-dataren formatu-errorea

02 Kontsulta-data falta da

03 Amaiera-data falta da

04 Hasiera- eta amaiera-dataren formatu-errorea

05 Data jakin baterako edo tarte baterako kontsultatu behar da

06 Ez da IFK agertzen

LURRALDEA

NUMBER

 

BAI

EUSTATeko kodea

UDALERRIA

NUMBER

 

EZ

EUSTATeko kodea

  

Xehetasunak: 

Eremua

Mota

Luzera

Nahitaezkoa

Deskribapena

FAMILIAKOPURUA

CHAR

12

BAI

Familia-kopurua

KATEGORIA

NUMBER

1

BAI

Familia ugariaren kategoria:

1- Orokorra

2 - Berezia

1. IGORPENEKO DATA

DATE

 

BAI

Tituluaren lehen igorpeneko data (UUU-HH-EE formatua)

INDARRALDI_DATA

DATE

 

BAI

Tituluaren iraungipen-data (UUU-HH-EE formatua)

NAN_AIZ

CHAR

14

EZ

Pertsonaren identifikazio-dokumentua

IZENA

CHAR

50

BAI

Izena

ABIZENA_1

CHAR

50

BAI

Lehen abizena

ABIZENA_2

CHAR

50

EZ

Bigarren abizena

EGOERA_ZIBILA

CHAR

40

EZ

Egoera zibila:

·       Ezkongabea

·       Ezkondua

·       Alarguna

·       Dibortziatua. Ezkontza baliogabetua

·       Legez banandua

·       Banandua (izatez)

·       Banantzeko izapidetan

·       Lotura adostua erregistroarekin

·       Lotura adostua erregistrorik gabe

·       ADIERAZI GABE

AHAIDETASUNA

CHAR

25

BAI

Ahaidetasuna:

·       Tutorea

·       Ezkontidea

·       Seme-alaba

·       Lotura formalizatu gabea

·       ADIERAZI GABE

SEXUA

CHAR

15

BAI

Sexo:

·       Gizona

·       Emakumea

·       ADIERAZI GABE

JAIOTZA_DATA

DATE

 

BAI

Jaiotza-data (EE- HH- UUUU formatua)

*Integrazio-eskuliburuan duzu informazio guztia.