Gipuzkoako Foru Aldundia - Desgaitasun datuen kontsulta

Xehetasunak

Pertsona baten desgaitasun-datuak kontsultatzeko aukera eskaintzen du.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta bat egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Finalidad: zerbitzuari kontsulta zer xedetarako edo tramitetarako egiten zaion. Nahitaezkoa.

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, lege mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu salbu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

Kontsultatuko den titularrari buruz eman beharreko gutxieneko datuak honako hauek dira:

 

/DatosGenericos/Titular/ nodoko TipoDocumentacion + Documentacion

                                         edo

/DatosGenericos/Titular/ nodoko Nombre + Apellido1 + (Apellido2) + /DatosEspecificos/Consulta/DatosAdicionalesTitular nodoko FechaNacimiento

 

Horrez gain, /DatosEspecificos/Consulta nodoko  CodigoComunidadAutonoma eta  CodigoProvincia ere zehaztu beharko dira.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
  • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • DatosConsulta:
  • tipoDocumentoIdentificacion
  • numeroIdentificacion: kontsultatu beharreko hirugarrenaren IFZ.
  • codTercero: taxi-bonuarekin lotutako hirugarrenaren zenbakia.
  • numeroInternoAdministrado: kontsultatu beharreko hirugarrenaren kodearekin lotutako administratuaren barne-zenbakia
 • EstadoResultado:
  • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Ikus balio posibleak taulan. Nahitaezkoa.
  • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Ikus balio posibleak taulan.
  • MotivosError: errorearen arrazoiak. Aukerakoa.

Taulan (1. taula) deskribatzen dira Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen prestazioak kontsultatzeko zerbitzuak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0003

Tramitatua

Igorlearekin behar bezala kontaktatu denean emango da. Haren erantzuna kontuan hartu gabe.

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi.

Eskaeran nahitaezko datu baten edo gehiagoren berri eman ez denean emango da.

 1. taula. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen prestazioak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.