EAEko Udalak - Banakako errolda gaur egun (lehen Biztanle-Errolda)

Gako-hitzak

Xehetasunak

Herritar baten bizilekuari edo erroldari buruzko datuak kontsultatzea ahalbidetzen du, haren erroldatze-txartela aurkeztu beharrik gabe.

Kontsulta egiten den unean erroldan inskribatuta dauden pertsonak bilatuko ditu zerbitzuak.

Zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoko udalekin konektatuko da, horiei baitagokie errolda-datuen kontsolidazioaren eskumena.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan besterik ezin dira egin.

Gaurko_Banakako_errolda_gaur_egun_Udalak.xlsx (XLSX, 24 KB) (leiho berri batean irekitzen da)Probintzietatiko erroldako udal eskaintzaileak:

Udal eskaintzaileak deskargatzen ditu zerrendatua »

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den. Nahitaezkoa.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

 

 

Titularraren TipoDocumentacion (/IFZ/NAN/AIZ/Pasaportea) + Documentacion (titularraren dokumentuaren zenbakia) + Nombre + Apellido1 (+ Apellido2, baldin balu)

+

DatosEntradaPadron ataleko TipoDocumento + Nombre + Apellido1 (+ Apellido2, baldin balu)

 

Dokumentaziorik ez duten adingabeen edo atzerritarren kasuan, baldin eta dokumentu-zenbakirik ez badute edo ezagutzen ez bada, balio hauek pasatuko dira /DatosGenericos/Titular/ nodoaren etiketetan:

 • TipoDocumentacion: IFZ.
 • Documentación: 000000000.

 

Datu espezifikoak

 • DatosConsulta:
 • Territorio: bere udalak kontsultatu beharreko titularraren errolda-datuak dituen probintziaren kodea (lurraldea). Balio posibleak hauek dira: Araba (01), Gipuzkoa (20) edo Bizkaia (48 ) (nahitaezkoa).
 • Municipio: bere udalak kontsultatu beharreko titularraren errolda-datuak dituen udalerriaren kodea. Adibidez: 059 (Gasteiz), 069 (Donostia), 045 (Irun), 020 (Bilbo), 013 (Barakaldo) (nahitaezkoa).

Ikus II. eranskina. Banako errolda erabilgarri duten udalak.

 • DatosEntradaPadron:
 • TipoDocumento: kontsultatu nahi den titularraren dokumentu mota (NAN, AIZ, Pasaportea, Besteak) (nahitaezkoa).
 • NumDocumento: titularraren dokumentuaren zenbakia. Nahitaezkoa soilik NAN, AIZ eta Pasaportearen Dokumentu mota Besteak denean, dokumentu-zenbakia hutsik ager daiteke (adibidez: dokumentaziorik ez duten adingabeen kasuan) (aukerakoa).
 • Nombre: kontsultatzen den titularraren izena (nahitaezkoa).
 • Apellido1: kontsultatzen den titularraren lehen abizena (nahitaezkoa).
 • Apellido2: kontsultatzen den titularraren bigarren abizena. Aukerakoa atzerritarren kasuan (AIZ edo Pasaportea).
 • FechaNacimiento: kontsultatzen den titularraren jaiotza-data (aukerakoa). Eremu honen formatua UUUUHHEE

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea (nahitaezkoa).
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea (nahitaezkoa).
 • FechaCertificado: erantzuna igorri den data (nahitaezkoa).
  • DatosConsulta:
 • Territorio: kontsulta egin zaion udalaren lurraldeari dagokion izena. Balio posibleak hauek dira: Araba (01), Gipuzkoa (20) edo Bizkaia (48). Aukerakoa errorea gertatzen bada.
 • Municipio: kontsulta egin zaion udalaren udalerriaren izena. Aukerakoa errorea gertatzen bada.

 

 

 • EstadoResultado:
 • Resultado: adierazten du kontsultaren irizpideak betetzen dituen biztanlerik aurkitu den ala ez, edo, bestela, prozesuan erroreren bat gertatu den (nahitaezkoa). Ikus balio posibleak taulan.
 • Descripcion: kontsultaren emaitzaren deskribapena (nahitaezkoa).

Ikus deskribapena 1. taulan.

 • MotivosError: errorearen arrazoiak baldin eta Resultado = E bada (aukerakoa). Ikus balio posibleak taulan.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi [].

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean emango da.

S

Aurkitu dira biztanleak.

Kontsulta behar bezala egiten denean eta igorleak bere udalerrian aurkitutako biztanleen datuak itzultzen dituenean emango da.

N

Ez da aurkitu biztanlerik.

Kontsulta behar bezala egiten denean eta titularrak kontsultatutako udalerrian alta eginda ez duenean emango da.

E

Gorabeherak daude.

Bidalitako datuen kontsultan igorleak erroreren bat detektatzen duenean emango da.

Kasu horretan informazioa agertuko da errorearen arrazoietan:

[00] - Dokumentu mota ez da zuzena..

[01] - NAN/AIZ formatua ez da zuzena.

[02] - Dataren formatua ez da zuzena.

[03] - Nahitaezko datuak falta dira.

[04] - Errorea zerbitzuaren datu-basean.

[05] - Zerbitzuaren barne-errorea.

[99] - Errore orokorra edo ezezaguna.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.