Arabako Foru Aldundia - Bonu Taxia lortzeko baldintzak (GOFE)

Gako-hitzak

Xehetasunak

Pertsona baten bizilekuaren datuak kontsultatzea, baita bizileku horretan bertan bizi diren edo ziren gainerako bizilagunen datuak ere, hau da, data jakin batean kontsultaren xede den bizilekuan inskribatutako pertsonak itzuliko ditu.

Errekeritzailea bere ziurtagiriarekin identifikatu behar da eta zerbitzu hau erabiltzeko baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzua erabili nahi duen prozedura eremuan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak modu sinkronoan baino ezin dira egin.

Zerbitzu honi kontsulta bat egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Finalidad: zerbitzuari kontsulta zer xedetarako edo tramitetarako egiten zaion. Nahitaezkoa.

Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, lege mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu salbu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.

 

Kontsultatuko den titularrari buruz eman beharreko gutxieneko datuak honako hauek dira:

 

TipoDocumentacion + /DatosGenericos/Titular/ nodoko dokumentazioa

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela agertuko dira:

 • DatosTraza:
  • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa.
  • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • EstadoResultado:.
  • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren kodea. Ikus balio posibleak taulan. Nahitaezkoa.
  • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Ikus balio posibleak taulan.

 

Taulan (1. taula) deskribatzen dira Taxi Bonoa eskuratzeko baldintzak kontsultatzeko zerbitzuak itzulitako egoerak, DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0003

Tramitatua

Igorlearekin behar bezala kontaktatu denean emango da. Haren erantzuna edozein izanik ere.

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi.

Eskaeran nahitaezko datu bat edo batzuk adierazi ez direnean emango da.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.