EAEko Udalak - Bizikidetza-unitatearen errolda historikoa data jakin batean (lehen Bizikidetasun-errolda DBE)

Gako-hitzak

Xehetasunak

Herritar batek kontsultaren data baino urtebete lehenagotik izan dituen bizilekuak eta bizileku horietako bakoitzean bizi izan den aldietan pertsona titularrarekin bizi izan diren gainerako biztanleen datuak kontsultatzea ahalbidetzen du.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Bizikidetza_unitatearen_errolda_histo_data_jakin_batean_Udalak.xlsx (XLSX, 31 KB) (leiho berri batean irekitzen da)Municipios oferentes de padrón por provincias:

Udal eskaintzaileak deskargatzen ditu zerrendatua »

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.
 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Balio posibleak: Bai edo Legea.

 

 

Titularraren TipoDocumentacion (/IFZ/NAN/AIZ/Pasaportea) + Documentacion (titularraren dokumentuaren zenbakia) + Nombre + Apellido1 (+ Apellido2, baldin balu)

+

PadronDomiciliarioRGI ataleko TipoDocumento (NAN, AIZ, Pasaportea, Besteak) + Nombre + Apellido1 (+ Apellido2, baldin balu)

 

 

Dokumentaziorik ez duten atzerritarren kasuan, baldin eta dokumentu-zenbakirik ez badute edo ezagutzen ez bada, balio hauek pasatuko dira /DatosGenericos/Titular/ nodoaren etiketetan:

 • TipoDocumentacion: IFZ.
 • Documentación: 000000000.

Datu espezifikoak

 • DatosConsulta:
 • Territorio: bere udalak kontsultatu beharreko titularraren errolda-datuak dituen probintziaren kodea (lurraldea). Balio posibleak hauek dira: Araba (01), Gipuzkoa (20) edo Bizkaia (48). Nahitaezkoa.
 • Municipio: bere udalak kontsultatu beharreko titularraren errolda-datuak dituen udalerriaren kodea. Adibidez: 059 (Gasteiz), 069 (Donostia), 045 (Irun), 020 (Bilbo), 013 (Barakaldo). Nahitaezkoa.

Ikus II. eranskina. DSBErako bizileku-errolda erabilgarri duten udalak.

 • Fecha: kontsulta zein datatarako egingo den (titularrak aurkeztutako eskabidearen datatik hurbil egongo da). Nahitaezkoa. Eremu honen formatua UUUUHHEE izango da.
  • DatosEntradaPadronDomiciliarioRGI:
 • TipoDocumento: kontsultatu nahi den titularraren dokumentu mota (NAN, AIZ, Pasaportea, Besteak). Nahitaezkoa.
 • NumDocumento: titularraren dokumentuaren zenbakia. Nahitaezkoa soilik NAN, AIZ eta Pasaportearen Dokumentu mota Besteak denean, dokumentu-zenbakia hutsik ager daiteke (adibidez: dokumentaziorik ez duten atzerritarren kasuan). Aukerakoa.
 • Nombre: kontsultatzen den titularraren izena. Nahitaezkoa.
 • Apellido1: kontsultatzen den titularraren lehen abizena. Nahitaezkoa.
 • Apellido2: kontsultatzen den titularraren bigarren abizena. Aukerakoa atzerritarren kasuan (AIZ edo Pasaportea).
 • FechaNacimiento: kontsultatzen den titularraren jaiotza-data. Aukerakoa. Eremu honen formatua UUUUHHEE

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea.
 • FechaCertificado: erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.
  • DatosConsulta:
 • Territorio: kontsulta egin zaion udalaren lurraldeari dagokion izena. Balio posibleak hauek dira: Araba (01), Gipuzkoa (20) edo Bizkaia (48). Aukerakoa errorea gertatzen bada.
 • Municipio: kontsulta egin zaion udalaren udalerriaren izena. Aukerakoa errorea gertatzen bada.
 • Fecha: kontsulta zein datatarako egin den.

 

 • EstadoResultado:
 • Resultado: adierazten du kontsultaren irizpideak betetzen dituen titularrik aurkitu den edo, bestela, prozesuan erroreren bat gertatu den. Nahitaezkoa. Ikus balio posibleak taulan.
 • UnicoTitular: (soilik baldin eta Resultado=S bada) titular bakar bat edo zenbait titular aurkitu diren adierazten du. Balio posibleak:
  • S: titular bakar bat aurkitu da kontsultatutako aldian.
  • N: zenbait titular aurkitu dira kontsultatutako aldian.
 • Descripcion: kontsultaren emaitzaren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

 • MotivosError: errorearen arrazoiak baldin eta Resultado = E Aukerakoa. Ikus balio posibleak 1. taulan.

 

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi [].

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean emango da.

S

Aurkitu dira biztanleak.

Kontsulta behar bezala egiten denean eta igorleak bere udalerrian aurkitutako biztanleen datuak itzultzen dituenean emango da.

N

Ez da aurkitu biztanlerik.

Kontsulta behar bezala egiten denean eta titularra kontsultatutako udalerrian eta aldian ez dagoenean emango da.

C

Titularra bizitoki kolektiboan aurkitu da

Esan nahi du titularra bizitoki kolektiboan aurkitu dela (adibidez: egoitza batean). Kasu honetan ez dira itzuliko bizilekuko gainerako biztanleen datuak. Udal igorleak baloratuko du bizilekuaren datuak itzuliko dituen ala ez.

E

Gorabeherak daude.

Bidalitako datuen kontsultan igorleak erroreren bat detektatzen duenean emango da.

Kasu horretan informazioa agertuko da errorearen arrazoietan:

[00] - Dokumentu mota ez da zuzena..

[01] - NAN/AIZ formatua ez da zuzena.

[02] - Dataren formatua ez da zuzena.

[03] - Nahitaezko datuak falta dira.

[04] - Errorea zerbitzuaren datu-basean.

[05] - Zerbitzuaren barne-errorea.

[06] - Titularrak 18 urte baino gutxiago ditu.

[99] - Errore orokorra edo ezezaguna.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.